Klachtenregeling J&J Totale Zorg

Samen zoeken naar een oplossing

Onze deskundige zorgverlening wordt gegeven door betrokken en enthousiaste medewerkers. Toch kan het voorkomen dat u kritiek of klachten heeft over de verleende zorg. Als dit het geval is, is het belangrijk dat u uw klacht bespreekbaar maakt. Op deze manier kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Heeft u een klacht over de zorg, die u heeft ontvangen of over de manier waarop u bent behandeld, dan kunt u:

  • Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
  • Of uw klacht melden bij de klachtenbemiddelaar/cliëntenvertrouwenspersoon

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker

Er kan samen naar een oplossing worden gezocht. Wellicht weet de medewerker niet dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als daarop gewezen wordt. In veel gevallen is het probleem in een direct gesprek op te lossen. U kunt van onze medewerkers verwachten, dat zij serieus op uw vraag, opmerking of klacht ingaan.

Uw klacht melden bij de klachtenbemiddelaar / cliëntenvertrouwenspersoon

Misschien wilt u uw onvrede en vragen eerst vertrouwelijk aan iemand anders voorleggen.

Of u vindt dat er onvoldoende naar u is geluisterd door de betrokken medewerker. Of u vindt het moeilijk een dergelijk gesprek te voeren. Neemt u dan contact op met de klachtenbemiddelaar.

Bij de klachtenbemiddelaar/cliëntenvertrouwenspersoon kunt u terecht om uw klacht te bespreken. Vervolgens wordt samen met u bekeken wat voor u de beste oplossing is voor uw klacht. Dit kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek zijn met u en de medewerker. In dit gesprek zal de klachtenbemiddelaar bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker, de vertrouwensrelatie herstellen als dat mogelijk is. Maar het kan ook zijn dat u schriftelijk een klacht wilt indienen bij de Klachtencommissie. De klachtenbemiddelaar kan u daarbij helpen.

De klachtenbemiddelaar doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar richt zich op het zoeken naar oplossingen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Uitgangspunt  daarbij is wat u wilt bereiken met uw klacht.

Alle klachten worden door de klachtenbemiddelaar vertrouwelijk behandeld. De klachtenbemiddelaar onderneemt geen stappen zonder uw toestemming.

Als u een klacht voorlegt aan de klachtenbemiddelaar, wordt uw melding anoniem geregistreerd. Het aantal gemelde klachten worden zonder namen te noemen in het jaarverslag vermeld.

U kunt de klachtenbemiddelaar bereiken per e-mail: vertrouwenspersoon@totalezorgbv.nl.