Voor huisartsen

POH-GGZ in uw praktijk

Wij bieden zorg die op het gebied van de geestelijke gezondheid die past binnen uw praktijk.

Dit betekent concreet:

  • Het verhelderen van problemen
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • In sommige gevallen kortdurende begeleiding in de huisartsenpraktijk
  • Kortdurende nazorg na behandeling in ggz

Wij werken volgens het Functie- en competentieprofiel voor POH-GGZ

Klik hier voor een passend aanbod: jobke@totalezorgbv.nl.