Voor huisartsen

Passende zorg

Op zoek naar passende verpleging, verzorging of begeleiding voor uw patient?

Als er op enig gebied in het leven van uw patiënten behoefte is aan verpleging, verzorging of begeleiding kunt u onze hulp inschakelen. Deze zorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd:

  • Via de WetMaatschappelijkeOndersteuning van uw gemeente;
  • WetLangdurigeZorg, via het Zorgkantoor;
  • ZorgVerzekeringsWet, via uw verzekeraar;
  • Een PersoonsGebondenBudget, als u dat al heeft, of de aanvraag loopt.

Wij kunnen bij uw patiënt langskomen voor een kennismaking en van hieruit met hen meedenken welke financiering het beste bij hen past zodat zij of wij deze kunnen aanvragen.

Kijkt u ook onder cognitieve fitness.

POH-GGZ in uw praktijk

Wij bieden zorg die op het gebied van de geestelijke gezondheid die past binnen uw praktijk.

Dit betekent concreet:

  • Het verhelderen van problemen
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • In sommige gevallen kortdurende begeleiding in de huisartsenpraktijk
  • Kortdurende nazorg na behandeling in ggz

De richtlijn die wij volgen kunt u vinden in ‘GGZ in de huisartsenpraktijk’ uitgave van de NHG, 2016, ISBN 978-90-5793-263-2.

Klik hier voor een passend aanbod: jobke@totalezorgbv.nl.