Cognitieve fitness

Fysieke en cognitieve vitaliteit

Cognitieve fitness; gebruik van bewuste ontspanning. Het wordt onder andere ingezet als een preventieve aanpak in de strijd tegen dementie en bij psychische klachten. Cognitieve Fitness richt zich op het behoud en de verbetering van zowel de Cognitieve Fitness combineert fysieke inspanning met intellectuele uitdaging en maakt fysieke als cognitieve vitaliteit.

Cognitieve Fitness: Fit voelen, fit denken!

Dagelijkse bezigheden gaan je beter af als je je lichamelijk en geestelijk fit voelt. Je kunt bijvoorbeeld beter nadenken, plannen maken en oplossingen bedenken. Bewegen heeft een gunstig effect op de voedingsstoffen, ‘neurotrofines’ in het brein, waardoor het brein beter functioneert en je beter kunt denken.

Speciaal voor mensen met aanhoudende psychische klachten is er de training Cognitieve Fitness.

Ook bij Totale Zorg B.V. kunt u zich aanmelden voor dit programma; mail naar info@totalezorg.nl of maak gebruik van ons contactformulier.

Het geheugen en de cognitieve flexibiliteit bleken na de training te zijn verbeterd. Daarnaast was de bloeddruk gedaald en waren de deelnemers lichamelijk actiever. Ook was er een lichte verbetering van de mentale gezondheid. Deelnemers reageerden erg enthousiast en gaven de training een dikke 8. Ze zaten beter in hun vel, voelden zich fitter en hadden meer energie. Daarnaast vertoonden ze minder uitstelgedrag en ze zagen minder op tegen het ondernemen van activiteiten. Deze positieve resultaten hebben er dan ook voor gezorgd dat we verder gaan met het door ontwikkelen van de training en het doen van vervolgonderzoek.

Manja van Wezep

Bewegingswetenschapper , Trimbos instituut